Viden

§18 støtte til frivilligt socialt arbejde – sådan kommer du i gang

§18 midler er støtte til frivilligt socialt arbejde. Det er midler, der uddeles fra kommuner til frivillige sociale organisationer og foreninger. Her får du mine bedste tips & tricks - og du kan sagtens hyre min hjælp til at komme godt i mål med ansøgninger.
§18 frivilligt socialt arbejde

§18 støtte til frivilligt socialt arbejde er penge, som kommunerne uddeler til lokale foreninger og frivillige organisationer.

Mange frivillige arbejder frivilligt for netop at yde en frivillig indsats. Men det er langt fra alle frivillige, der har erfaring med at søge midler til at forbedre det frivillige arbejde. Jeg har gennem flere år arbejdet foreninger med at skaffe midler til deres frivillige indsats. Her er mine erfaringer.

Hvad er Servicelovens §18?

Social-, Bolig- og Ældreministeret skriver på deres hjemmeside:

Efter servicelovens § 18 har kommunalbestyrelsen pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Formålet er at fremme samarbejdet mellem kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

Hvem kan få §18 støtte til frivilligt socialt arbejde?

Frivillige sociale organisationer og foreninger samt privatpersoner der udfører frivilligt socialt arbejde. Også mere løst organiserede netværk, grupper eller initiativer med et socialt sigte kan søge og få tildelt §18-støtte.

Du kan læse mere om Servicelovens §18 hos Retsinformation.

Hvornår kan du søge §18 midler?

Du skal gå i gang med at søge så tidligt på året som muligt. De første kommuner åbner op for deres frister allerede i foråret. Nogle kommuner har åben for ansøgninger til samme år, andre åbner for ansøgninger til året efter. Og så er der igen nogle kommuner, der udlodder restmidler.

I Danmark er der 98 kommuner. Hver kommune har sin egen ansøgningsfrist. Der findes intet samlet sted hvor du kan få et overblik over fristen til at søge §18 støtte frivilligt socialt arbejde. Det skyldes også, at langt de fleste foreninger er lokalt forankrede.

Så du skal simpelthen bare google “§18” sammen med navnet på din kommune – f.eks. §18 + Hillerød.

Sådan kommer du i mål med din §18 fundraising

Tal sammen i din forening

Saml jeres frivillige sammen – det kunne også være jeres medlemmer – og find ud af hvilke aktiviteter I i fællesskab har et ønske om at udføre.

Hvis foreningens friviligeindsats ikke allerede er struktureret, er nu et godt tidspunkt at gøre dette på.

I kan med fordel spørge jer selv om:

 • Hvem er I? Hvilke værdier har I?
 • Hvor mange frivillige har I tilknyttet?
 • Hvilke aktiviteter vil I gerne gennemføre?
 • Hvilke udgifter har I forbundet med aktiviteterne?
 • Hvordan passer dette sammen med kommunens prioritering?

Eksempler på frivillige aktiviteter

 • Rådgivninger, f.eks. telefonrådgivninger.
 • Besøgsvennetjenester.
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis.
 • Ledsageordninger på frivillig basis.
 • Frivilligcentre og kontaktsteder.
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper.
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
 • Krisecentre, f.eks. kvindekrisecentre.
 • Sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter.
 • Sociale aktiviteter, f.eks. med udsatte unge eller etniske minoriteter eller i boligområder.
 • Brugerorganisering, f.eks. for hjemløse eller mennesker med misbrug.

Læg et budget

Budgettet skal være så transparent som muligt, så kommunalbestyrelserne kan gå ind og vurdere hvilke komponenter – hvis ikke alle – de støtter. Der er nemlig stor forskel på hvad de enkelte kommuner støtter.

Det kan ske, at enkelte kommuner støtter lokaler, løn og udflugter. I kan med fordel tænke i disse overordnede “sikre” områder, som de fleste kommuner støtter:

 • Transport
 • Forplejning
 • Materialer
 • Honorarer
 • Kontorartikler

Skriv ansøgning

Hvert år plejer den enkelte kommune at pege nogle bestemte områder ud eller målgrupper som de synes, er ekstra vigtige at støtte. Så vær opmærksom på dette inden du begynder at skrive ansøgningen.

Typisk skal du udfylde felter med spørgsmål a la dette:

 • Foreningens data
 • Kort beskrivelse af foreningen
 • Aktiviteternes titel, indhold, formål og målgruppe
 • Hvori består den frivillige indsats?
 • Hvor mange deltagere forventes der i aktiviteterne?
 • Evt. samarbejde med andre foreninger
 • Beløb der søges om samt hvad beløbet skal dække
 • Er andre med til at finansiere?
 • Tidligere modtaget støtte
 • Erklæring om indhentelse af børneattester
 • Evaluering/metode

Vurdering af ansøgning

Det er kommunalbestyrelsen eller socialudvalget i den enkelte kommune, der vurderer ansøgningerne. I praksis er det dog en kommunalt ansat frivilligkonsulent, der koordinerer ansøgningerne. De står som regel til rådighed, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp på den ene eller anden måde.

Nogle kommuner får mange ansøgninger fordi de har et rigt foreningsliv med mange tilbud til borgerne. Andre kommuner har kun få. Nogle søger store beløb, andre søger mindre beløb.

Når du får pengene

Nogle kommuner beder dig om dine bankoplysninger eller NemKonto i ansøgningen. Andre beder dig om at udfylde en blanket for at få pengene udbetalt. Her er det vigtigt, at du overholder fristerne.

Pengene bliver derefter overført i banken. Derefter kan de bruges i den aftalte periode.

Det er altid god stil at I kommunikerer jeres aktiviteter ud. Slår events og tilmeldinger op. Mange foreninger bruger interne maillister (nyhedsbreve) eller sociale medier.

Kommunikerer I på jeres hjemmeside, kan alle gå ind og følge med. Også dem, der bevilliger pengene.

Afrapportering

Når projektet er færdigt skal du indsende et regnskab over hvordan du har brugt midlerne. Det skal være udarbejdet så transparent som muligt. I skal kun have en revisor indover ved større tilskud.

Afrapportering sker typisk året efter, og igen har kommunerne forskellige frister for, hvornår regnskabet skal være dem i hænde. Som regel kan du se fristerne på din bevilling.

Få hjælp til at komme i mål

Jeg har i flere år arbejdet med at udarbejde ansøgninger til §18 midler som er støtte til frivilligt socialt arbejde – og midler, der uddeles til frivillige sociale organisationer og foreninger.

Derfor er jeg din to-go person, hvis du skal have hjælp til at få penge til din sag. Du kan hyre mig til at støtte og vejlede din forening eller til at løse opgaven for jer.

Din forening eller organisation kan som regel finde midlerne til at tilkøbe hjælp. Det kan hentes fra f.eks. medlemskontingenter eller eventuel driftstilskud hvis I er så heldige at have noget af den slags.

Du skal være velkommen til at kontakte mig for at høre om mulighederne.

Del denne artikel:

Lignende artikler