Status på webtilgængelighed: Rigsrevisionen revser danske ministerier og regioner

Illustration af ung mand der vender tommeltotterne nedad

Webtilgængeligheden er stadig ikke helt i orden på offentlige websteder, fastslår rigsrevisionen. Danske ministerier og regioner har ikke fuldt ud sikret, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse. Konsekvensen er, at borgere med handicap eller funktionsnedsættelse har ringere muligheder end andre borgere for at anvende eller tilgå vigtige informationer på offentlige […]