§18 tilskud til frivilligt socialt arbejde

Har du en frivillig social organisation eller en forening?

Sådan kan du få hjælp til at søge om §18 midler

De konkrete krav og procedurer for at søge om §18-tilskud varierer fra kommune til kommune, da det er de enkelte kommuner, der administrerer og beslutter tildelingen af midlerne. Hver kommune har deres egne årlige deadlines.

Jeg har i en række år arbejdet med flere end 40 kommuner – og overvåger derfor deres deadlines. Derudover kender jeg til de enkelte kommuner og hvilke krav de har. 

Skal din organisation eller forening søge flere kommuner samtidig bliver det mere komplekst med budget og regnskabsaflæggelse – men her kan jeg hjælpe jer med at få opstillet en velfungerende model.

Hvad kan du søge om §18 tilskud til?

 • Rådgivninger, f.eks. telefonrådgivninger.
 • Besøgsvennetjenester.
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis.
 • Ledsageordninger på frivillig basis.
 • Frivilligcentre og kontaktsteder.
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper.
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
 • Krisecentre, f.eks. kvindekrisecentre.
 • Sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter.
 • Sociale aktiviteter, f.eks. med udsatte unge eller etniske minoriteter eller i boligområder.
 • Brugerorganisering, f.eks. for hjemløse eller mennesker med misbrug.

Hvad må du bruge §18 tilskud til?

 • Materialer til aktiviteter.
 • Honorar til konsulenter.
 • Gaver mm.
 • Markedsføring af aktiviteter.
 • Forplejning til frivillige.
 • Transport til frivillige.
 • Lokaler (i begrænset omfang).
 • Løn til at drive aktiviteterne (i begrænset omfang).

Links