Handelsbetingelser

Klippekort

Minimums klip er 15 minutter.

Klippekortet betales før det udstedes.

Klippekortets varighed er 1 år fra udstedelsesdatoen.

Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.

Ubrugte klip refunderes ikke.

Rådgivning og møder foregår online eller ved fysisk møde et aftalt sted i København.

Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug i kundeportalen Effihub.

I mit arbejde indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere, administration, projektledelse m.m.