Journalistik: Fortællinger fra virkelighedens verden

Stofområder

Som freelance journalist skriver jeg historier med mennesket i centrum, og jeg interesserer mig især for handicapområdet – livsstil, arbejdsmarkedet og rettigheder.

Mit speciale er stofområderne omkring danske, nordiske og internationale døvesamfund samt dansk tegnsprog og internationale tegn. Jeg kan flydende dansk tegnsprog og internationale tegn, så jeg kan etablere en god kontakt med kilder i disse miljøer – og min baggrundsviden gør det nemt for mig at tale med øvrige kilder, der beskæftiger sig med området.

Jeg har bachelor-tilvalg fra Syddansk Universitetet (journalistik) og er nysgerrig, etisk og systematisk i min research.

Læs mine artikler

DR Ligetil på tegnsprog

Omkring 1-2 gange om ugen leverer jeg som freelancer nyheder fra det danske, nordiske og internationale døvesamfund til Døvefilm.

Her laves en tegnsprogsversion, som sammen med min nyhed på dansk lægges op på DR Ligetil på tegnsprog.

Samarbejdsformer

Vi kan indgå et samarbejde på forskellige måder.

Du kan få mig til at skrive en enkelt artikel – eventuelt i en genre, som vi aftaler. Jeg afleverer artiklen klar til upload eller tryk.

Du kan få mig til at skrive en flere artikler – i en genre, som vi aftaler. Vi aftaler hvor mange gentagelser og/eller frekvenser der skal til.

Du kan få mig som redaktør til din magasin, indstik eller temablad. Her planlægger og koordinerer jeg det indhold, der passer ind i de formater vi har aftalt. Herunder også kvalitetssikring og korrektur.

Jeg sørger for at alt kommer i orden til aftalt deadline.

Når man laver en lidt større journalistisk produktion er det typisk flere elementer, der skal med – her er en liste til inspiration:

  • Tekster
  • Fotos
  • Video / QR-kode
  • Grafiske elementer
  • Infografik
  • Illustrationer

Journalistiske genrer

Listen her kan tjene til din inspiration i forhold til hvad du skal bruge.

Jeg tager en dybdegående journalistisk samtale med en interviewperson, hvor jeg stiller vedkommende  alle de relevante spørgsmål der skal til for at få indsigt eller oplysninger om det aftalte emne. Derefter skriver jeg interviewet igennem – og som regel får den interviewede mulighed for at se artiklen inden udgivelse.

Portrættet er et interview med ekstra baggrundsoplysninger omkring den interviewede. Jeg foretager al den research og alle de interviews , der giver læseren et indgående indblik i den portrætteredes personlighed, idéer præstationer eller baggrund.

En anmeldelse er en journalistisk genre, hvor jeg som skribent helt subjektivt og med brug af min baggrundsviden om området bedømmer eller vurderer f.eks. en bog, film eller teaterforestilling og efterfølgende deler min personlige mening og anbefaling.

En klumme er en journalistisk genre, hvor jeg som skribent udtrykker mit helt eget personlige perspektiv på et bestemt emne. Klummer kan være debatterende, humoristiske, provokerende eller tankevækkende. 

En nyhed er den journalistiske genre, der dækker aktuelle begivenheder. En god nyhed giver objektiv information om hvad der sker, hvor, hvornår og hvorfor.

En reportage er en journalistisk genre, der detaljeret beskriver en begivenhed, ofte baseret på mine egne førstehånds observationer eller interviews, der giver læseren en fornemmelse af at være til stede i situationen.

Når jeg laver en baggrundshistorie skriver jeg dybdegående artikel, der giver historisk kontekst eller yderligere information om et aktuelt emne eller begivenhed. Det kræver som regel, at jeg foretager en hel del research, validerer informationer og taler med en række forskellige personer.