Webtilgængelighed

Kommunikation der inkluderer alle

MB Digital har som en rød tråd i alt arbejdet et stort indbygget fokus på inkluderende kommunikation og webdesign.

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed skal sikre, at alle internetbrugere, uanset handicap eller funktionsnedsættelse, kan bruge websteder og apps på lige fod med andre internetbrugere.

Hvad er webtilgængelighedsloven?

Lov­giv­ning­en trådte i kraft i september 2020 og indbefatter offentlige websteder og apps. 

Fra 2025 kommer der nye krav om, at også udvalgte produkter og tjenester på det private område skal være indbefattet af kravene. 

Hvorfor er digital inklusion vigtig?

At lave inkluderende digitale løsning kræver en vis ændring af ens mindset – når det er sagt, er det heldigvis hverken dyrt eller svært.

Derfor er digital inklusion vigtig:

 • Dine besøgende får en markant bedre brugeroplevelse og du inkluderer alle i din kommunikation 
 • Du rammer flere; du får bedre resultater i søgemaskinerne – da fx Google støtter inklusion
 • Du overholder eksisterende eller kommende lovgivning – der er fokus på området

Hvem er digitalt udfordrede?

Digital inklusion er for alle, selv om det er den digitalt udfordrede del af befolkningen, der bærer forandringerne.

I Danmark er ca. 20 % af den voksne befolkning udfordrede af det digitale samfund. De internetbrugere, der er omfattet af webtilgængelighedsloven, er eksempelvis:

 • internetbrugere, som er blinde
 • internetbrugere med nedsat syn
 • internetbrugere uden farveopfattelse
 • internetbrugere uden hørelse
 • internetbrugere uden eller med nedsat taleevne
 • internetbrugere med nedsat bevægelighed eller styrke
 • internetbrugere med behov for at minimere udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed
 • internetbrugere med nedsat kognition