Webtilgængelighed for døve

Digital kommunikation på tegnsprog

Hvordan sørger du for at dine hjemmeside og andre online produkter også er tilgængelig for døve internetbrugere? Hvad skal du huske, når du arrangerer konferencer for eller med døve?

Døves udfordringer i forhold til webtilgængelighed

Lyd kan ikke høres når man er døv - undertekster er et minimum

Alt det talte kan døve og svært hørehæmmede ikke høre. Så hvis en video vises, og der er speak, baggrundslyde eller bare almindelig tale – så skal der sættes undertekster på.

Efterhånden er der mange videodistributører, der tilbyder talegenkendelse, således at man med få klik kan aktivere en auto-oversættelse.

Talt eller skrevet dansk er svært - letlæselighed og tegnsprogsformidling er løsningen

Talt dansk kan man som døv ikke høre. 

Skriftlig dansk kan være svær at lære, når man ikke kan høre eller visualisere sproget. Nogle døve er vokset op mere eller mindre uden sprog.

Derfor er der en hel del døve, der er svage læsere, og derfor foretrækker man at få sine informationer på tegnsprog.

Løsningen er at få det skrevne eller talte danske sprog oversat til dansk tegnsprog. 

Bestil tegnsprogstolk til arrangementer og events

Løsninger

Rådgivning om webtilgængelighed for døve

Oversættelse mellem dansk og tegnsprog

Er du døv?

Få hjælp til at

Betaler du af egen lomme som privatperson? Så trækker vi 20% fra alle mine priser.

Jeg tilbyder helt særlige kommunikationsydelser, rådgivning og hjælp til dansk, løsninger, som jeg ved, at mange døve kan kan få gavn af.

Da mit primære sprog er dansk tegnsprog, er der mange døve, der nyder godt af den direkte kommunikation med mig.